BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Obedience -1 varžybų reikalavimai

Jau įveikėte Obedience Nacionalinę klasę (nuoroda)? Metas eiti toliau bei keliauti į Obedience 1 lygį!

 

Obedience varžybų tarptautiniai reikalavimai.

Obedience - 1

Pratimai

1. Gulėjimas grupėje (2 min.) nematant vedlio (koeficientas 3)

2. Greta be pavadžio (koeficientas 3)

3. Stovėt iš judėjimo (koeficientas 2)

4. Kvietimas (koeficientas 3)

5. Sėdėt iš judėjimo (koeficientas 2)

6. Siuntimas į kvadratą (koefcientas 4) 

7. Atnešimas (koeficientas 3)

8. Komandos per atstumą (koeficientas 3)

9. Kvietimas per kliūtį (koeficientas 3)

10. Bendras įspūdis (koeficientas 2)

 

1. Gulėjimas grupėje (2 min.) nematant vedlio (koeficientas 3)

Komandos: gulėt, vieta, sėdėt

Eiga:

Vedliai užima savo vietas eilėje laikydami šunis už pavadžio, šuo turi sėdėti vedliui iš kairės. Atstumas tarp šunų - maždaug 3 m. Vienas paskui kitą veliai pagal komandą paguldo šunis. Komanda “gulėt” duodama iš kairės į dešinę, o “sėdėt” (pratimui baigiantis) - iš dešinės į kairę. (Pirma atsigulęs šuo turi paskutinis atsisėsti.) Komandos šuniui duodamos tik nurodžius stiuartui. Vedliai visi kartu nueina nuo šunų ir pasitraukia iš šunų regėjimo lauko dviem minutėms. Laikas pradedamas skaičiuoti, kai visi vedliai yra dingę iš regėjimo lauko. Laikui praėjus, vedliams nurodoma išsirikiuoti prie ringo krašto ir, stiuartui leidus, visi kartu prieina prie šunų. Pagal stiuarto nurodymą, vienas po kito šunys yra pasodinami. Grupėje turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 šunys. Vedliams reikia priminti, kad jie nesakytų komandų per garsiai - tai gali trikdyti kitus šunis, todėl bus griežtai baudžiama.

Vertinimas:

Stiuartas paprašo nuimti pavadžius. Tai atlikus praneša apie pratimo pradžią. Pratimas baigiamas, kai visi vedliai yra grįžę prie šunų ir šunys sėdi jiems iš kairės. Pratimo pabaigą taip pat praneša stiuartas.

Šuo, kuris po dviejų komandų neatsigula, stojasi, sėdasi arba nušliaužia daugiau negu per savo kūno paliktas gulėti, pratimas neatliktas (0 taškų). Bet koks judėjimas mažina taškų skaičių. Jeigu šuo 1-2 kartus suloja, įvertinimas mažinamas 1-2 taškais; jeigu loja didžiąją laiko dalį, pratimas yra neatliktas (0 taškų). Atsipalaidavimas, pvz., svorio perkėlimas nuo vienos pusės ant kitos, turi būti baudžiamas. Šuniui yra leidžiama sukioti galvą ir dairytis aplinkui, taip pat jis gali rodyti susidomėjimą, jeigu yra dirgiklis ar triukšmas. Tačiau tai neturi sudaryti šuns atsipalaidavimo ar nervinimosi įspūdžio. Jeigu šuo atsikelia ir prieina prie kito šuns pakankamai arti, kad galėtų kilti peštynių pavojus, pratimas yra stabdomas, o vėliau tęsiamas visiems šunims, išskyrus tą, kuris sutrikdė pratimo eigą.

Jeigu šuo atlieka veiksmą (atsigula arba atsisėda) prieš nuskambant komandai (pvz., sureaguoja į kitam šuniui sakomą komandą), maksimalus įvertinimas - 8 taškai. Jeigu šuo atsigulė arba atsisėdo be komandos, o vėliau keičia kūno padėti pats arba po komandos (vėl atsisėda arba atsigula), maksimalus įvertinimas - 7 taškai.

Jeigu šuo atsigula ant šono - maksimalus įvertinimas 7 taškai.

Jeigu šuo išguli 2 min, tačiau atsisėda arba atsistoja vedliui grįžus į ringą, maksimalus įvertinimas - 5 taškai, tačiau jeigu jis toliau juda - pratimas neįvykdytas.

 

2. Greta be pavadžio (koeficientas 3)

Komandos: greta

Eiga:

Schemą sudaro posūkiai į kairę ir dešinę bei apsisukimas aplink esant normaliam tempui. Pagreitintu tempu gali būti tik posūkis į dešinę. Taip pat tikrinama kaip šuo juda vedliui žengus 2-3 žingsnius pirmyn ir atgal. Šuo be pavadžio turi noriai sekti vedlį jam iš kairės, šuns petys turi būti ties vedlio kairiuoju keliu, šuo turi judėti lygiagrečiai su vedliu. Vedlio rankos pratimo metu turi judėti natūraliai.

Vedlys gali pasirinkti, kaip atlikti apsisukimą aplink. Šuo gali apeiti vedlį, tačiau negali nutolti nuo jo. Apsisukdamas vedlys turi grįžti ta pačia linija, kuria atėjo. Posūkiai į kairę ir į dešinę turi būti statūs. Vedlys negali sukioti galvos, pečių, naudoti kūno kalbą.

Komanda “greta” gali būti duota pradedant pratimą, keičiant greiti bei darant žingsnius. Vedliui sustojus, šuo turi iš karto atsisėsti jam iš kairės be papildomos komandos.

Visi dalyvaujantys šunys tikrinami pagal tą pačią schemą.

Vertinimas:

Jeigu šuo palieka vedlį arba seka jį per didesnį negu pusės metro atstumą didžiąją pratimo dalį, pratimas yra neatliktas. Jeigu šuo juda lėta, gali būti skirti tik 6-7 taškai. Konktakto trūkumas ir papildomos komandos yra laikomos klaidomis. Esant neteisingai šuns pozicijai (judėjimas nelygiagrečiai) prarandami 2 taškai. Šuniui, kuris eina tiek arti vedlio, kad jam trukdo, turi būti skiriami baudos taškai; jeigu šuo liečia vedlį - jų turi būti skiriama daugiau.

 

3. Stovėt iš judėjimo (koeficientas 2)

Komandos: greta, stovėt, sėdėt

Eiga:

Vedlys su šunimi eina tiesia linija normaliu tempu. Maždaug už 10 m vedlys nesustodamas duoda šuniui komandą “stovėt”. Šuo iš karto turi likti stovėti. Vedlys eina toliau dar apie 10 m, apsisuka ir sustoja veidu į šunį. Po 3 s, po stiuarto leidimo grįžta prie šuns ir jį pasodina šalia savęs. Visi pratimo etapai atliekami po stiuarto nurodymo.

Vertinimas:

Jeigu šuo atsisėda arba atsigula vietoj to, kad liktų stovėti, keičia kūno pozą iki vedliui atisukant į jį veidu, sustoja be komandos, yra reikalinga papildoma komanda, arba vedlys sustoja prieš pasakydamas komandą arba komandos metu, taškai neskiriami. Taškais vertinama tik tada, jeigu po komandos šuo nepajudėjo daugiau kaip per kūno ilgį.

Jeigu šuo teisingą pozą keičia po to, kai vedlys atsisuko į jį veidu, maksimalus įvertinimas - 7 taškai. Jeigu vedlys prieš duodamas komandą keičia savo judėjimo tempą, maksimalus įvertinimas 7 taškai. Rankų gestai ir kūno kalba duodant komandą “stovėt” yra grubios klaidos. Priklausomai nuo jų stiprumo ir trukmės įvertinimą mažina 3-5 taškais.

Dėmesys turi būti kreipiamas ir į ėjimą greta. Už prastą ėjimą įvertinimas mažinamas 1-2 taškais. Lėtas judėjima ir sustojimas arba sustojimas kreivai taip pat yra klaidos, už kurias įvertinimas mažinamas 1-4 taškais.

 

4. Kvietimas (koeficientas 3)

Komandos: gulėt, pas mane, greta

Eiga:

Stiuartui nurodžius, šuo paguldomas. Vedlys nurodyta kryptimi nutolsta nuo šuns 20-25 m. Stiuartui leidus, vedlys kviečia šunį. Šuns vardas gali būti ištariams prieš komandą, tačiau jie turi būti ištarti vienas paskui kitą ir nesukurti dviejų komandų įspūdžio.

Vertinimas:

Yra svarbu, kad šuo noriai bėgtų pas vedlį. Šuo turi jūdėti greitai, bent jau greita risčia. Lėtas judėjimas yra laikomas klaida. Vertinant greitį turi būti atsižvelgta į šuns veislę. Jeigu šuo buvo kviečiamas daugiau kaip vieną kartą, maksimalus įvertinimas - 7 taškai. Nuskambėjus trečiai komandai, pratimas yra neatliktas. Jeigu paliktas gulėti šuo pajuda daugiau kaip per savo kūno ilgį, pratimas yra neatliktas. Jeigu šuo atsistoja, atsisėda, arba pajuda mažiau kaip per vieną savo kūno ilgį, maksimalus įvertinimas - 8 taškai.

 

5. Sėdėt iš judėjimo (koeficientas 2)

Komandos: greta, sėdėt

Eiga:

Vedlys su šunimi eina tiesia linija normaliu tempu. Maždaug už 10 m vedlys nesustodamas duoda šuniui komandą “sėdėt”. Šuo iš karto turi atsisėsti. Vedlys eina toliau dar apie 10 m, apsisuka ir sustoja veidu į šunį. Po 3 s, po stiuarto leidimo grįžta prie šuns ir jį pasodina šalia savęs. Visi pratimo etapai išskyrus apsisukimą atliekami po stiuarto nurodymo.

Vertinimas:

Jeigu šuo stovi arba atsigula vietoj to, kad atsisėstų, keičia kūno pozą iki vedliui atisukant į jį veidu, atsisėda be komandos, yra reikalinga papildoma komanda, arba vedlys sustoja prieš pasakydamas komandą arba komandos metu, taškai neskiriami. Taškais vertinama tik tada, jeigu po komandos šuo nepajudėjo daugiau kaip per kūno ilgį.

Jeigu šuo teisingą pozą keičia po to, kai vedlys atsisuko į jį veidu, maksimalus įvertinimas - 7 taškai. Jeigu vedlys prieš duodamas komandą keičia savo judėjimo tempą, maksimalus įvertinimas 7 taškai. Rankų gestai ir kūno kalba duodant komandą “stovėt” yra grubios klaidos. Priklausomai nuo jų stiprumo ir trukmės įvertinimą mažina 3-5 taškais.

Dėmesys turi būti kreipiamas ir į ėjimą greta. Už prastą ėjimą įvertinimas mažinamas 1-2 taškais. Lėtas judėjima ir atsisėdimas arba atsisėdimas kreivai taip pat yra klaidos, už kurias įvertinimas mažinamas 1-4 taškais.

 

6. Siuntimas į kvadratą (koeficientas 4)

Komandos: pirmyn, (stovėt), gulėt, sėdėt

Eiga:

Šuo siunčiamas į 3×3 m kvadratą, esantį už maždaug 15 m. Kai šuo pasiekia kvadratą, vedlys jam liepia atsigulti. Kvadratas negali būti arčiau kaip 3-5 m nuo ringo krašto. visi kvadrato kampai pažymėti kūgiais. Matomos linijos (pvz., kreida, juostelė) turi jungti kūgius iš jų išorinės pusės. Gavęs leidimą, vedlys prieina prie šuns, ir (po leidimo), jį pasodina sau iš kairės. Komanda “stovėt” gali būti panaudota prieš paguldant šunį.

Vertinimas:

Turi būti atsižvelgiama į šuns norą paklusti, bėgimo tempą ir trajektorijos tikslumą. Maksimaliam įvertinimui, vedlys negali panaudoti daugiau kaip 4 komandų, kai paskutinė yra šuns sustabdymas kvadrate. Jeigu kvadrate šuo iš karto yra guldomas (viena komanda), šuns nukreipimui gali būti panaudotos trys. Jeigu šuo juda labai lėtai, maksimalus įvertinimas - 7 taškai.

Jeigu šuo dirba savarankiškai, yra mažinamas įvertinimas. Jeigu sakydamas komandas vedlys juda (žengia žingsnį bet kuria kryptimi), pratimas neįskaitomas. Jeigu yra naudojama kūno kalba, maksimalus įvertinimas - 8 taškai.

Pratimas vertinamas taškais tik tada, jeigu visas šuns kūnas, išskyrus uodegą, yra kvadrato viduje. Jeigu šuo atsisėda arba atsigula už kvadrato ribų, jis nebegali būti nukreipiamas.

Pratimas nevertinamas, jeigu šuo palieka kvadratą pratimui nepasibaigus.

Jeigu vedliui nepriėjus šuo keičia pozą, maksimalus įvertinimas - 6 taškai.

Pratimas laikomas neatliktu, jeigu “stovėt” arba “gulėt” komanda duodama 3 tris kartus.

Baudos taškų skaičius už papildomas krypties komandas skiriamas priklausomai nuo jų stiprumo ir šuns noro paklusti. Jeigu šuo atsisėda arba atsistoja be komandos vedliui priėjus prie jo, maksimalus įvertinimas - 8 taškai.

Nėra leidžiama esant pradiniame taške parodyti šuniui kryptį arba prieš pratimą - parodyti kvadratą. Tam įvykus, pratimas neužskaitomas.

 

7. Atnešimas (koeficientas 3)

Komandos: atnešk, duok, (greta)

Eiga:

Stiuartas praneša apie pratimo pradžią ir paduoda vedliui medinį aportą. Stiuartui leidus, vedlys numeta aportą maždaug 10 m į priekį. Gavęs leidimą, vedlys siunčia šunį atnešti. Turi būti galimybė pasirinkti aporto dydį iš trijų variantų. Aporto dydis turėtų atitikti šuns dydį, tačiau vedlys gali pasirinkti pats. Organizatoriai turi parūpinti trijų skirtingų dydžių aportus, didžiausias negali būti sunkesnis kaip 450g.

Vertinimas:

Turi būti vertinamas šuns noras paklusti, greitis ir trumpiausios trajektorijos pasirinkimas.

Aporto numetimas: jeigu šuo pameta aportą, bet pats jį pakelia, maksimalus įvertinimas - 7 taškai. Jeigu tam, kad šuo vėl paimtų aportą, reikalinga papildoma komanda “atnešk”, maksimalus įvertinimas - 6 taškai. Jeigu šuo numeta aportą priešais vedlį ir šis jį paima nepajudėjęs iš vietos - maksimalus įvertinimas 5 taškai, su sąlyga, kad šuo taisyklingai atisės vedliui iš kairės pusės. Jeigu aportas nukrenta dėl vedlio kaltės po komandos “duok”, maksimalus įvertinimas - 7 taškai.

Aporto kramtymas: už aporto kramtymą mažinamas įvertinimas. Jeigu kramtymas intensyvus, maksimalus įvertinimas - 5 taškai. Esant labai intensyviam graužimui ar aporto laužymui, pratimas neužskaitomas. Jeigu šuo vieną kartą permeta aporta dantyse, kad jam būtų patogiau, įvertinimas nemažinamas.

 

8. Komandos per atstumą (koeficientas 3)

Komandos: gulėt, vieta, sėdėt, gulėt ir / ar rankų ženklai

Eiga:

Stiuartui nurodžius, vedlys paguldo šunį ir nueina maždaug 5 m. Šuo turi pakeisti pozą keturis kartus (sėdėt / gulėt) nepajudėdamas iš vietos. Komandos atliekamos griežtai tik tokia tvarka: sėdėt - gulėt - sėdėt - gulėt. Stiuartas parodo vedliui kokia tvarka šuo turi būti pozą naudodamas užrašus ar piešinius arba elektroninį ekraną. Pratimo metu stiuartas turi nematyti šuns ir būti nuo jo už maždaug 3-5 metrų. Vedlys gali naudoti tiek komandas balsu, tiek rankų ženklus, bet jie turi būti trumpi ir naudojami kartu. Po paskutinės komandas “gulėt”, gavęs nurodymą, vedlys grįžta prie šuns ir pasodina jį sau iš kairės. Riba yra pažymėta už šuns.

Vertinimas:

Vertinama, kiek šuo pajudėjo iš vietos, pozų keitimo greitis ir pozos tikslumas ir kaip ji išlaikoma. Kad pratimas būtų įvertintas taškais, šuo neturi pajudėti daugiau kaip per vieną savo kūno ilgį (bet kuria kryptimi). Visi judėjimai sumuojami. Jeigu šuo neatlieka vienos pozos iš keturių, maksimalus įvertinimas - 7 taškai. Jeigu yra neatliekamos dvi pozos - pratimas neįskaitomas. Jeigu šuo atsisėda prieš vedliui grįžtant, maksimalus įvertinimas - 8 taškai. Už pakeltą balso toną ir labai staigius ar ištęstus / lėtus ženklus rankomis skiriami baudos taškai. Gali būti duota trečia komanda tai pačiai pozai atlikti, tačiau ji laikoma neįvykdyta. Už pirmą komandos pakartojimą skiriami 2 baudos taškai, už vėlesnius - po 1.

 

9. Kvietimas per kliūtį (koeficientas 3)

Komandos: vieta, pas mane ar op, greta

Eiga:

Stiuartui nurodžius, vedlys palieka šunį sėdėti priešais už maždaug 2-4 m esančią kliūtį, apeina ją ir sustoja kitoje pusėje už maždaug 2-4 m. Stiuartui nurodžius kviečia šunį peršokti kliūtį. Šuo turi peršokti ir atsisėsti vedliui iš kairės. Kliūtis turi būti maždaug sulig šuns pečiais, tačiau maksimalus kliūties aukštis yra 50 cm.

Vertinimas:

Pratimas prasideda, kai vedlys palieka šunį, ir baigiasi, kai šuo sėdi jam iš kairės ir apie pratimo pabaigą pranešus stiuartui. Vertinamas šuns noras paklusti komandai, greitis ir trumpiausios trajektorijos iki vedlio pasirinkimas. Jeigu šuo bent šiek tiek priliečia kliūtį, maksimalus įvertinimas - 8 taškai. Jeigu šuo atsispiria nuo kliūties, kliūtis nuverčiama arba šuo nešoka, pratimas neįvykdytas.

 

10. Bendras įspūdis (koeficientas 2)

Vertinimas:

Svarbiausia yra šuns noras dirbti ir paklusimas komandoms. Yra svarbus atidumas ir tikslumas, taip pat tiek šuns, tiek vedlio judėjimo natūralumas. Aukštam įvertinimui vedlys ir šuo turi dirbti kaip komanda, pademostruoti džiaugsmą darbu ir sportinę dvasią. Yra vertinama veikla tiek pratimų metu, tiek tarp jų.

Jeigu šuo išeina iš ringo, taškai neskiriami. Jeigu šuo tampa nekontroliuojamas ir palieka vedlį tarp pratimų ar jų metu (bent kartą), tačiau lieka ringe - maksimalus įvertinimas 5 taškai.

Rodyk draugams

Rašyk komentarą 2012-02-10

Berno zenenhundas Lordis

Šis straipsnis parašytas 2009 metais…

Tai pasakojimas ne tik apie šuns dresūrą, bet ir apie tarpusavio santykius, pasitikėjimą, atsidavimą…Apie susikalbėjimą.

Malonaus skaitymo…:)

Berno zenenhundas - didelis, gauruotas, stambus šuo, be galo švelnus ir jautrus, atsidavęs šeimininkui. Tokį turiu ir aš. Dabar tikiu - jis gali beveik viską…

Be šių nuostabių savybių jis turi ir vieną trūkumą, su kuriuo kovoju iki šiol - tai tingumas. Prisimenu, kad po visų skiepų pradėjome vaikščioti į lauką. Lordis niekada niekur neskubėdavo, mėgdavo pasėdėti ir pamąstyti, atidžiai stebėti aplinką. Todėl pavadinome jį “profesoriumi”. Kiekvieną vakarą vesdavau jį į šunų susibūrimo vietas. Visi šunys lakstydavo palaidi, o kviečiami šeimininkų jų negirdėdavo arba apsimesdavo, kad negirdi. Žiūrėdavau į juos ir galvodavau, kaip jaučiasi  šeimininkai, kai jų šunys pribėgę prie praeivių juos išgasdina aplodami. Nelaukiau, kol mano meškis užaugs ir ėmiau jį mokyti iškart, kai tik parsivežiau į namus. Kol dar nevaikščiojo į lauką jis išmoko komandą “sėdėt” ir gerai ją vykdė. Netrukus ėmiau vedžioti jį į lauką, tiesa, mano šuo ilgai nepatyrė tikros laisvės jausmo. Paleisdavau tik pririštą 20 metrų ilgio virve, kurios dėka jis negalėjo toli nubėgti ir bet kada galėjau jį pasikviesti. Neskaičiuojant visų nepatogumų, kurie kildavo per tą virvę (visur painiojosi, apvyniodavo krūmus ir kitus šunis) toks “pas mane” mokymo būdas puikiai veikė. Po trijų mėnesių jis šiai komandai paklusdavo bet kokioje situacijoje. Daugelis kitų šunų šeimininkų gailėjo mano šuns, kad neleidžiu jam pasidžiaugti vaikyste, o “verčiu” vykdyti komandas. Jie išplėtę akis žiūrėdavo, kai pačiame žaidimų įkarštyje truktelėdavau šuns virvę ir kviesdavau pas save. Kaip bebūtų, dėl to jis greitai išmoko susikaupti ir iškart reaguoti į duotą komandą. Jam tai buvo smagus žaidimas - jis visada atlėkdavo su džiaugsmu pasiimti skanėsto.

Kadangi nuo pat savo meškio įsigijimo pradžios svajojau išlaikyti su juo paklusnumo egzaminą ėmiau ieškoti dresuotojo, kuris padėtų pasiruošti. Netrukus pradėjome lankyti dresūros mokyklą. Dirbome ir aikštelėje, ir namie. Lordis mokėsi su dideliu džiaugsmu ir po kelių mėnesių tapome grupės pirmūnais. Mūsų sėkmės paslaptis buvo tik teigiama motyvacija šuniui - skanus kąsnelis, žaidimai su kamuoliuku, o svarbiausia - pagyrimas. Jokios prievartos mano šuo nebuvo net akyse regėjęs. Bet sulaukęs 8 mėnesių tai patyrė ir jautriai sureagavo. Šuo vis augo, taigi ir reikalavimai didėjo. Iš pradžių mokėmės eiti “greta” iš lėto, o jis nuolat gaudavo kąsniukus. Kai pradėjau greitinti tempą, jis ėmė atsilikti ir jokie paskatinimai nebepadėjo. Taigi teko kelis kartus truktelėti pavadį. Ji to nesuprato, nuleido galvą ir uodegą, ir spoksojo pro kaktą į mane, nutaisęs nelaimingą miną. Jis atrodė toks nuskriaustas ir net pradėjo spjaudyti dešros gabaliukus, kuriuos jam duodavau. Teko apsišarvuoti kantrybe ir girti jį, vos tik imdavo gerai eiti. Po kelių savaičių jis jau suprato, ką turi daryti. Net ėmė nereaguoti į truktelėjimą pavadėliu, bet kąsniukų iš manęs taip ir nebeėmė… Taigi ėmėme dirbti be kąsniukų. Mano jautriam šuniui užteko pagyrimo ir paglostymo, o labiausiai džiaugdavosi, kai mudu imdavome audringai dūkti po sėkmingai įvykdytų komandų.

Ruošėmės paklusnumo egzaminui ir tuo pat metu mokėmės triukų. Jis būdavo toks užsidegęs darydamas triukus: dažnai pradėjęs daryti suktuką taip įsismagindavo, kad nebegirdėdavo mano komandų ir sukdavosi ratu tol, kol jam pačiam galva apsisukdavo. Be to jis nuolat lojo. Jam patiko veiksmas. Nuobodžias komandas vykdė, nes žinojo, kad gaus pagyrimą, o judrius veiksmus - šuolius per koją, judėjimą atbulai, šokinėjimą į orą - nes tai jam patikdavo, jis jausdavo malonumą.

Artėjo man ir mano šuniui išbandymas - paklusnumo egzaminas - varžybos. Viskas jau buvo išmokta, net barjerus jis perskrisdavo be ypatingų pastangų. Bet likus savaitei iki tos lemtingos dienos jį “apniko” tinginystė. Oras darėsi vis šiltesnis, o stambiam gauruotam šuniui tokie klimato pokyčiai sukėlė nemažai sunkumų. Jis greičiau pavargdavo, smarkiai kvėpuodavo ir ieškodavo pavėsio. Atvėsinimas vandeniu jam labai padėjo. Įveikus vieną bėdą - atsirado kita. Jis perprato komandos “pirmyn” esmę. Išgirdęs šią komandą šuo turi bėgti tiesiai į kitą stadiono galą (nes tikisi rasti ten kamuoliuką) ir su komanda greitai atsigulti. Mano meškis nesivargino bėgt iki galo - pabėgęs kelis metrus, atsiguldavo pats be jokios komandos. Kam kažkur bėgti, kad atsigulti, jei tai galima padaryti iškart?

Kaip bebūtų mudu gerai išlaikėm abu, BH ir IPO B egzaminus. Visada tikėjau, kad mes to pasieksim. O mano bendražygis nė akimirką neleido atsikvėpti. Jei negaudavo kokios nors veiklos nors kelias dienas, sugalvodavo mokytis pats: mums beveikštant nuspręsdavo atsisėsti vidury kiemo ir niekur neiti. O sėdėdavo jis tol, kol išgirsdavo mano komandą. Berno zenenhundas įrodė, kad nori dirbti, kad jis labai jautrus, atsidavęs ir dėmesingas. Jis nori veikti ir gauti už tai paskatinimą. Buvom vieninteliai savo kieme, kurie išlaikė egzaminą, ir beveik vieninteliai, kurie užsiemė dresūra. Kiemo šunininkai jau priprato prie mūsų vakarinių pasirodymų stadione. Neužilgo kaiminystėje atsirado kitas berno zenenhundas Alvis, kurio šeimininkė taip pat buvo pasiryžusi jį rimtai dresuoti. Pradėjome dirbti kartu ir kartu ruoštis varžyboms. Nors Alvis buvo aktyvesis už mano šunį, keli būdo bruožai tiko jiems abiems: abu be galo jautrūs ir abu nemėgstantys prievartos. Nors kartą nubaudus už tai, kad nubėgo pas kitą šunį ir nepakluso komandai, kitą kartą kviečiamas visai nebeateis. Ir tenka ieškoti kompromiso, kad susigrąžintum šuns pasitikėjimą. Nes be pasitikėjimo vienas kitu, šuns ir šeimininko bendradarbiaviams neįmanomas.

 

Mano šuo mokėsi triukų toliau ir kartais pasirodydavome renginiuose ir šunų šventėse. Iš anksto suplanuodavau visą triukų eigą ir abu treniruodavomės tol, kol ją atsimindavome. Bet per pasirodymus, jis tapdavo nenuspėjamas, imdavo loti ir nieko nebegirdėdavo. Taigi tekdavo improvizuoti ir rodyti visus triukus iš eilės, kuriuos tik mokėjom.

Be visų paklusnumo komandų ir triukų ėmėme mokytis eiti pėdomis. Jis išmoko sekti mano pėdsakais, kartais nuklysdmas į lankas ir vėl sugrįždamas, tikslą visada pasiekdavo. Kadangi nešiodamas kamuoliuką jį dažnai palikdavo ir pamiršdavo, teko pamokyti jį surasti. Ši komanda labai pasitarnaudavo žiemą, kai kamuoliukas paskęsdavo sniego pusnyse, o jį surasti buvo galima tik nuostabios šuns uoslės pagalba.

Artėjant antrosioms varžyboms, dirbti ėmėme kiekvieną dieną. Alvis su šeimininke treniravosi daugiau už mudu, nes tai buvo jų pirmosios varžybos. Kiekvieną vakarą su abiem Berno zenenhundais “okupuodavome ” stadioną”, kuriame vaikščiodavom savo varžybų schemas. Visada po treniruočių šunys bėgdavo pažaisti, kiekvienas su savo žaislais. Netrukus Lordis įsigudrino pačiupti Alvio žaislus ir imdavo erzinti jį, bėgiodamas jam palei nosį.

Varžybų dieną abu zenenhundai įrodė, ką sugeba, abu įrodė ko yra verti. Šias varžybas mudu laimėjom. Ir tą akimirką prieš akis praėjo visas mano šuns gyvenimas. Tas mažas meškiukas,  pravardžiuojams “profesoriumi”, sėdėjo vidury stadiono ir kažką mąstė. Apie ką galvojo, žinojo tik pats vienas. O ką mąsto dabar? Jis laimingas, kad gali būti kartu ir kad gali išversti pilvą, gulėdamas ant lovos, ir todėl, kad gali stengtis ir būti įvertintas. O aš žinau, mes esame partneriai, siekiantys bendro tikslo. Einu su juo pro stadioną ir matau tuos laisvai lakstančius šunis, kurie žiūri į šeimininką, bet jo nemato. Jų mintys kažkur kitur. Pažiūriu į savo meškį, jo akys seka mane ir su nekantrumu laukia, laukia pagyrimo…

Aušrinė Niauraitė

Rodyk draugams

Komentarai (2) 2012-02-10

Socializacijos testas

ŠUNS SOCIALIZACIJOS TESTAS „ŠUO MIESTE

Išlaikius šį testą gaunamas pažymėjimas, kuris leidžia šunį vedžioti be antsnukio. Pažymėjimas galioja Vilniaus mieste! Pažymėjimą, kurį išduota Lietuvos Kinologų draugija, gauna konkretus žmogus ir šuo. Taigi, jei tą patį šunį be antsnukio nori vedžioti kitas asmuo, jis irgi privalo išlaikyti testą su tuo šunimi

BENDROJI DALIS

Testą gali laikyti visi šunys, vyresni nei 6 mėnesių. Nepriimami testuoti sergantys šunys, turintys akivaizdžių galimai užkrečiamos ligos požymių, rujojančios kalės. Į „Agresyvių šunų veislių sąrašą” įtrauktų veislių šunų savininkai kartu su registracijos anketa privalo pateikti Savivaldybės išduotą leidimą laikyti tokį šunį. Testą laikyti gali tik identifikuoti šunys. Vilniaus mieste gyvenantys šunys turi būti identifikuoti integriniu grandynu. Testo metu šuo negali būti vedamas su dygliuotu antkakliu. Per dieną negali būti testuojami daugiau kaip 15 šunų.

Pasibaigus testui teisėjas paskelbia bendrą rezultatą - „Testas išlaikytas” arba „Testas neišlaikytas”. Testas laikomas išlaikytu, jei visų pratimų įvykdymą teisėjas įvertina patenkinamai. Neišlaius testo jį galima laikyti pakartotinai kitą kartą; registruotis būtina iš naujo.

I ETAPAS Šuns išbandymas dresuotės aikštelėje arba laisvoje teritorijoje

Kiekvienas pratimas pradedamas ir baigiamas pagrindine padėtimi - t.y. kai šuo sėdi greta vedlio kairėje pusėje. Sekančio pratimo pradžia gali būti prieš tai buvusio pratimo pabaiga. Teisėjas nurodo kada pradėti pratimą. Kitos komandos (posūkiai, sustojimai, aliūro pakeitimas) aliekamos eilės tvarka be papildomų teisėjo nurodymų. Vedlys gali kreiptis į teisėją paaiškinimų. Šuo gali būti pagiriamas po kiekvieno pratimo. Tarp pagyrimo ir kito pratimo turi praeiti apie 3 sek. Tarp pratimų šuo vedamas greta. Kiekvieno pratimo metu leidžiama du - tris kartus pakartoti kiekvieną komandą. Šis etapas testuojamas poromis - t.y. kol vienas šuo atlieka žemiau nurodytus pratimus, kitas pririšamas prie stulpo aikštelės kampe ir turi likti ramiai gulėti, sėdėti arba stovėti (davus atitinkamą komandą), kol pirmasis pabaigs vykdyti pratimus.

  • 1. Vedlys su šunimi prieina prie teisėjo ir prisistato. Šuo prisegtas prie pavadėlio ir be antsnukio. Pagal teisėjo nurodymą, vedlys uždeda šuniui antsnukį ir davęs komandą „Greta” eina 10-15 žingsnių į aikštelės vidurį. Teisėjui nurodžius, antsnukis nuimamas.
  • 2. Vedlys duoda komandą „Greta” ir pradeda eiti su šunimi tiesiai apie 10 žingsnių normaliu žingsniu, 10 - lėtai, 10 - greitu žingsniu arba bėgte ir vėl 10 - normaliu žingsniu, po to apsisuka aplink, grįžta atgal ir eina 15-20 žingsnių, daro posūkį į dešinę ir eina 15-20 žingsnių, prie 4 žmonių grupės. Vedlys su šunimi praeina tarp žmonių aštuoniuke ir, nesustojęs, grįžta į pradinį tašką.
  • 3. Vedlys duoda komandą „Greta” ir pradeda eiti su šunimi tiesiai 10-15 normalių žingsnių, duoda komandą “Sėdėt”. Šuniui atsisėdus po 2-3 sekundžių vedlys duoda komandą „Greta” ir žingsniuoja 10-15 normalių žingsnių, tada seka komanda „Gulėt”, gulintis šuo paliekamas, vedlys eina pirmyn 30 normalių žingsnių, apsisuka, duoda komandą „Pas mane”. Šuniui atbėgus vedlys paima pavadėlį, duoda komandą „Greta” ir grįžta pas teisėją.

                                                     

II ETAPAS Šuns išbandymas miesto sąlygomis

Patikrinimo vieta  ir seka parenkama bei grupė sudaroma teisėjo nuožiūra. Patikrinimas atliekamas realiomis miesto sąlygomis. Testas atliekamas pakankamai judrioje vietoje, kur nėra uždraustas automobilių judėjimas (gatvė, kelias, aikštė). Kelių eismui testo dalyviai neturi trukdyti. Teste dalyvauja šuo, jo vedlys ir teisėjas, esant reikalui teisėjo asistentas ir padėjėjai. Kiti  laukia nuošalyje, nurodytoje vietoje. Teisėjas sprendžia, ar kievieną II etapo pratimą vykdo paeiliui visa bandomoji grupė, ir vėliau vykstama į kitą vietą atlikti kito pratimo, ar visus pratimus iš eilės turi atlikti vienas šuo, tik po to kitas. Teisėjas vertina bendrą šuns darbą (elgesį) miesto sąlygomis.

  • 1. Šuns reakcija į kitus eismo dalyvius. Teisėjo nurodymu šuo su vedliu eina šaligatviu.Teisėjas eina paskui atitinkamu atstumu. Šuo turi eiti greta iš kairės vedlio pusės, pavadėlis turi būti laisvas, šuo turi būti pasirengęs paklusti vedliui. Pėstiesiems ir kelių eismui šuo turi būti abejingas. Šuns ir vedlio kelią kerta pėstysis (specialiai pakviestas padėjėjas).Vėliau šunį ir vedlį lenkia dviratinikas, važiuojantis dviračių takeliu arba važiuojamaja dalimi. Šuo turi atsidurti tarp dviratininko ir vedlio. Pravažiuodamas pro šalį dviratininkas skambina skambučiu. Toliau vedlys su šuniu pasisuka teisėjo pusėn, prieina prie jo, vedlys pasisveikina su teisėju rankos paspaudimu ir kalbasi. Tuo metu šuo turi sėdėti, stovėti arba gulėti, tačiau išlikti sąlyginai ramus.
  • 2. Šuns reakcija į galimai erzinančius ir bauginačius garsus. Teisėjo nurodymu vedlys su šuniu yra didelėje žmonių grupėje. Vedlys turi du kartus sustoti. Pirmą kartą šuo žodine komanda turi būti pasodintas, Antrą kartą vedlys duoda komandą “Gulėt” arba „Sėdėt”, po kurios šuo turi iškart atsigulti (atsisėsti) ir likti gulėti (sėdėti). Šio pratimo metu trumpą laiko tarpą numatomas intensyvus triukšmas (automobilio signalas, judančio traukinio, autobuso ar sunkvežimio garsas ar pan.) Net ir esant dideliam triukšmui, daugybei svetimų žmonių šuo turi klausyti komandų ir jas vykdyti. (Tinkamiausios vietos šiai testo daliai stotys, judrios aikštės ir pan.)
  • 3. Trumpam laikui palikto vieno šuns elgesys, reakcija į kitus gyvūnus. Teisėjo nurodymu vedlys eina su šuniu, prisegtu pavadžiu, vidutinio judrumo gatve. Nedideliu atstumu paskui eina teisėjas. Teisėjui nurodžius, vedlys pririša šunį prie tvoros, stulpo ar kitos tinkamos vietos ir pasitraukia į šalį taip, kad šuo jo nematytų 2 minutėms. Šuo lieka sėdėti, stovėti arba gulėti. Tuo laiku pro testuojamą šunį praeina žmogus, vedinas kitu šuniu maždaug 5 žingsnių atstumu. Šuo turi elgtis ramiai. Pro šalį vedamas šuo neturi būti priekabus, lojantis ar puolantis.

Šuo nei viename etape negali rodyti aiškiai išreikštų agresijos ar baimės požymių.

 Subscribe in a reader

Rodyk draugams

Rašyk komentarą 2012-02-06

Obedience varžybos 2012 02 11

Tarnybinės ir sportinės šunininkystės mokomasis centras organizuoja Obedience varžybas

 

Vieta: Ryga

Teisėjaus: Vladislava Akimova, Latvija

Varžybos vyks: Nacionalinėje, Obedience-1 ir Obedience-2 klasėse.

 

Registruotis el. paštu InterSportCanis@inbox.lv, registruojantis nurodyti:

  • Dalyvio vardą ir pavardę
  • Šuns vardą, veislę, gimimo datą, lytį ir identifikacinį numerį
  • Kurioje klasėje dalyvausite

Startinis mokestis - 14 latų (20 eurų).

Registruotis galima iki 2012.02.05 imtinai, nesumokėjus dalyvio mokesčio registracija negalioja.

 

Banko rekvizitai:

Įmonė: Dienesta un Sporta Suņkopības Mācību Centrs

Įmonės kodas: 40008026101

Swedbank, LV05HABA0551015588312

IBAN: LV41LHZB2100161705003

SWIFT: LHZBLV22

Mokėjimo paskirtis: “Obedience 11.02.2012.”

 

Maksimalus dalyvių skaičius - 30 šunų.

Telefonas pasiteiravimui: +371 298 83662

Varžybose dalyvauja tik skiepyti šunys!

Tarnybinės ir sportinės šunininkystės centras: www.intersportcanis.lv

 

 

Rodyk draugams

Rašyk komentarą 2012-01-23

Obedience Nacionalinės klasės varžybų reikalavimai

Obedience varžybos grupuojamos pagal sudėtingumą į klases: Nacionalinę, Obedience - 1, Obedience - 2 ir Obedience - 3. Pirmiausia reikia išsilaikyti Nacionalinę klasę ir surinkti tam tikrą skaičių balų, vėliau sekančiai kitas klases. Nacionalinės klasės pratimai kiekvienoje šalyje skiriasi. Mums artimiausia Latvijos, todėl jos reikalavimus čia ir pateikėme.

 

Tai puiki galimybė išbandyti savo ir savo šuns jėgas, įvertinti Jūsų darbą ir pastangas bei pasisemti patirties ir patirti nuostabių įspūdžių !

 

Pratimai:

1. Reakcija į pašalinius (koeficientas 1)

2. Sėdėjimas grupėje (1 min.) (koeficientas 3)

3. Gulėjimas grupėje (2 min.) (koeficientas 2)

4. Greta be pavadžio (koeficientas 4)

5. Gulėt iš judėjimo (koeficientas 2)

6. Kvietimas (koeficientas 3)

7. Stovėt iš judėjimo (koeficientas 2)

8. Kliūties įveikimas (koeficientas 2)

9. Bendras įspūdis (koeficientas 1)

iš kiekvieno pratimo galima gauti 10 balų (gautas balas dauginamas iš koeficiento). Iš viso galima surinkti 200 balų.

 

1. Reakcija į pašalinius (koeficientas 1)

Eiga:

Vedlys su šunimi už pavadžioi sustoja nurodytoje vietoje. Šuo gali stovėti arba sėdėti. Teisėjas prieina iš priekio ir paglosto šunį.

Vertinimas:

Jeigu šuo šokinėja, žaidžia ar stengiasi išvengti kontakto, įvertinimas yra mažinamas. Pratimas neįskaitomas, jeigu šuo atvirai rodo baimę ir nesaugumą, nesileidžia liečiamas.Šuo diskvalifikuojamas, jeigu bando pulti teisėją, vedlį ar bet kurį kitą žmogų, jei dėl panikos tampa nekontroliuojamas.

 

2. Sėdėjimas grupėje (1 min.) (koeficientas 3)

Komandos: sėdėt, vieta

Eiga:

Po stiuarto signalo, vedliai pasodina šunis ir pasitraukia nuo jų apie 20 m. Šunys sėdi linijoje, per 3 metrus vienas nuo kito. Po 1 min., stiuartui davus signalą, vedliai grįžta prie šunų ir atsistoja taip, kad šunys būtų jiems iš kairės. Laikas pradedamas skaičiuoti, kai vedliai sustoja ir atsisuka veidu į šunis. Vertinti pradedama, kai stiuartas paprašo pasodinti šunis, ir baigiama, kai vedliai grįžta prie šunų.

Grupėje turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 8 šunys.

Vertinimas:

Jeigu šuo pajuda mažiau negu per 2 savo kūno ilgius, įvertinimas mažinamas 3-5 taškais. Mažesnio dydžio šunims įvertinimas mažinamas 1-3 taškais. Jei šuo loja ar elgiasi nervingai, įvertinimas mažinamas 2-5 taškais. Vertinama ir šuns sėdėjimo kryptis. Jeigu šuo sėdi ant užpakalinės kojos, įvertinimas mažinamas 3-5 taškais.

Pratimas neįskaitomas, jeigu šuo atsigula, pajuda daugiau negu per 2 savo kūno ilgius arba visą pratimo laiką isteriškai loja. Jeigu šuo pakeitė kūno pozą jau praėjus 1 min., maksimalus įvertinimas - 7 taškai, jeigu šuo eina link vedlio - maksimalus įvertinimas - 5 taškai.

 

3. Gulėjimas grupėje (2 min.) (koeficientas 2)

Komandos: gulėt, vieta, sėdėt

Eiga:

Nurodžius stiuartui, vedliai paguldo šunis ir pasitraukia nuo jų maždaug 20 m. Šunys guli linijoje, atstumas tarp jų - 3 m. Kūnai turi būti tiesūs, alkūnės padėtos ant žemės. Praėjus 2 min. po stiuarto leidimo vedliai grįžta prie šunų ir juos pasodina. Laikas pradedamas skaičiuoti, kai vedliai pasitraukia nuo šunų ir atsisuka į juos veidu. Vertinti pradedama vedliui davus komandą “gulėt”, baigiama - kai šuo atsisėda vedliui iš kairės.

Grupėje turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 8 šunys.

Vertinimas:

Jeigu šuo pajuda iki dviejų savo kūno ilgių, įvertinimas mažinamas 3-5 taškais. Mažesnio dydžio šunims įvertinimas mažinamas 1-3 taškais. Jeigu šuo loja ar elgiasi nervingai, įvertinimas mažinamas 2-5 taškais. Vertinama ir šuns kūno padėtis bei gulėjimo kryptis. Šuo gali pasidėti galvą ant kojų, užpakalinė dalis gali būti ant šono, tačiau visiškas atsigulimas ant šono ar nugaros įvertinimą mažina 3-5 taškais.

Pratimas neįskaitomas, jeigu šuo neatsigula, sėdasi ar stojasi pratimo metu, pajuda daugiau negu per du savo kūno ilgius arba jeigu isteriškai loja viso pratimo metu.

Jeigu šuo pakeitė kūno pozą jau praėjus 2 min., maksimalus įvertinimas - 7 taškai, jeigu šuo eina link vedlio - maksimalus įvertinimas - 5 taškai.

4. Greta be pavadžio (koeficientas 4)

Komandos: greta

Eiga:

Schemą sudaro posūkiai į kairę ir dešinę, apsisukimai aplink (normaliu tempu) bei sustojimai (normaliu tempu ir bėgte). Pratime nėra sulėtinto judėjimo. Komandą galima pakartoti keičiant judėjimo tempą, tačiau ji neturi būti sakoma sustojant ar keičiant judėjimo kryptį. Vedliui sustojus, šuo be komandos turi atsisėsti jam iš kairės.

Vertinimas:

Vertinamas bendras pratimo atlikimas. Taip pat atsižvelgiama į pašalinę veiklą, pavyzdžiui, lojimą, šokinėjimą, ar šuo nestumia vedlio, neatsilieka nuo jo, neišsiveržia į priekį.

Jei vedliui sustojus šuo kreivai sėdasi, įvertinimas mažinamas 1-3 taškais. Jei šuo nei karto neatsisėda - maksimalus įvertinimas -  7 taškai. Jeigu vedlys naudojasi kūno kalba, įvertinimas mažinamas. Papildomos komandos mažina įvertinimą.

Pratimas neįskaitomas, jeigu didesnę dalį šuo eina toliau kaip per 1 m nuo vedlio.

 

5. Gulėt iš judėjimo (koeficientas 2)

Komandos: greta, gulėt, sėdėt

Eiga:

Vedlys su šunimi eina tiesia linija normaliu tempu. Maždaug už 10 m vedlys nesustodamas duoda šuniui komandą “gulėt”. Šuo iš karto turi atsigulti. Vedlys eina toliau dar apie 10 m. Vedlys grįžta prie šuns ir jį pasodina šalia savęs.

Vertinimas:

Už papildomą komandą (duotą iš karto) įvertinimas mažinamas 2 taškais. Lėtas gulimasis, taip pat jeigu šuo atsigula kreivai, įvertinimą mažina 1-4 taškais. Šuns judėjimas nuskambėjus komandai įvertinimą mažina 1-5 taškais. Jeigu šuo atsistoja ar atsisėda iki vedliui atsisukant veidu į jį, maksimalus įvertinimas - 5 taškai. Jeigu šuo keičia kūno pozą veidliui jau atsisukus į jį veidu - įvertinimas mažinamas 1-3 taškais. Jeigu šuo eina pasitikti vedlio, maksimalus įvertinimas - 5 taškai. Už prastą ėjimą greta įvertinimas mažinamas 1-2 taškais.

Jeigu šuo neatsigula arba iki vedliui atsisukant į jį veidu pajuda daugiau negu per du savo kūno ilgius, pratimas neįskaitomas.

 

6. Kvietimas (koeficientas 3)

Komandos: sėdėt, pas mane, greta

Eiga:

Vedlys pasodina šunį, nueina nuo jo apie 15 m. ir jį pakviečia. Šuo greitai ir tiesia trajektorija turi atbėgti pas vedlį. Šuns vardas gali būti ištariams prieš komandą, tačiau jie turi būti ištarti vienas paskui kitą ir nesukurti dviejų komandų įspūdžio.

Vertinimas:

Jei šuo atbėga tik pakartojus komandą, maksimalus įvertinimas - 8 taškai. Šuns pajudėjimas prieš komandą mažina įvertinimą 2-4 taškais. Jeigu šuo atsitrenkia į vedlį, įvertinimas mažinamas 2-3 taškais. Lėtas bėgimas mažina įvertinimą 2-5 taškais. Jei vedlys nutolsta nuo šuns bėgte, įvertinimas mažinamas 2 taškais.

Pratimas neįskaitomas, jeigu po antros komandas šuo neatbėga arba pajuda daugiau kaip per du savo kūno ilgius iki vedliui atsisukant į jį veidu.

 

7. Stovėt iš judėjimo (koeficientas 2)

Komandos: greta, stovėt, sėdėt

Eiga:

Vedlys su šunimi eina tiesia linija normaliu tempu. Maždaug už 10 m vedlys nesustodamas duoda šuniui komandą “stovėt”. Šuo iš karto turi likti stovėti. Vedlys eina toliau dar apie 10 m. Vedlys grįžta prie šuns ir jį pasodina šalia savęs.

Vertinimas:

Už papildomą komandą (duotą iš karto) įvertinimas mažinamas 2 taškais. Lėtas sustojimas, taip pat jeigu šuo sustoja kreivai, įvertinimą mažina 1-4 taškais. Šuns judėjimas nuskambėjus komandai įvertinimą mažina 1-5 taškais. Jeigu šuo atsigula ar atsisėda iki vedliui atsisukant veidu į jį, maksimalus įvertinimas - 5 taškai. Jeigu šuo keičia kūno pozą veidliui jau atsisukus į jį veidu - įvertinimas mažinamas 1-3 taškais. Jeigu šuo eina pasitikti vedlio, maksimalus įvertinimas - 5 taškai. Už prastą ėjimą greta įvertinimas mažinamas 1-2 taškais.

Jeigu šuo nestovi, o sėdi ar guli, arba iki vedliui atsisukant į jį veidu pajuda daugiau negu per du savo kūno ilgius, pratimas neįskaitomas.

 

8. Kliūties įveikimas (koeficientas 2)

Komandos: barjeras, sėdėt / stovėt / gulėt, sėdėt

Eiga:

Vedlys nurodo šuniui peršokti kliūtį ir šiam esant kitoje pusėje duoda vieną iš fiksuojančių komandų. Vedlys apeina kliūtį ir prieina prie šuns. Stiuartui leidus, pasodina šunį sau iš kairės.

Kliūties aukštis maždaug lygus šuns ūgiui ties ketera.

Vertinimas:

Vertinamas kliūties įveikimo greitis. Už kliūties esančio šuns kūno kryptis vertinimui įtakos neturi.

Jei šuo kliudo kliūtį, įvertinimas mažinamas 2-4 taškais. Jei šuo juda po fiksuojančios komandos, maksimalus įvertinimas - 8 taškai. Jei šuo šoka atgal per kliūtį, maksimalus įvertinimas - 6 taškai. Jeigu šuo šoka be komandos, įvertinimas mažinamas 2-4 taškais.

 

9. Bendras įspūdis (koeficientas 1)

Vertinimas:

Vertinamas bendras šuns ir vedlio darbo įspūdis tiek pratimų metu, tiek tarp jų, atsižvelgiama į šuns nuotaiką ir norą dirbti.

Rodyk draugams

Rašyk komentarą 2012-01-11

Dresūros testas BH

 

DRESŪROS TESTAS BH “Šuo - žmogaus palydovas mieste”
Begleithunde (BH)
         

BENDRA DALIS

Egzaminą gali laikyti visų veislių ir dydžių šunys.

Šuns amžius egzamino dieną - ne mažiau kaip 15 mėn.

Pasibaigus egzaminui, teisėjas paskelbia bendrą rezultatą - “Egzaminas išlaikytas” arba “Egzaminas neišlaikytas”, o ne surinktų taškų sumą. Egzaminas laikomas išlaikytu, jei “A” grupės pratimuose surinkta nemažiau kaip 70% visų galimų taškų sumos, o “B” grupės pratimų įvykdymą teisėjas laiko patenkinamu.

Egzaminą galima bet kada perlaikyti.

Dokumentas su šio egzamino rezultatu neturi jokios įtakos įvertinant šuns tinkamumą veisliniam darbui, o taip pat parodų, varžybų ar kitokių bandymų rezultatams.

 

A” GRUPĖS PRATIMAI

Bendro paklusnumo kurso patikrinimo pratimai dresiravimo aikštelėje arba atviroje vietoje
(bendra taškų suma - 60).

 

•1.   ŠUNS MOKĖJIMO VAIKŠČIOTI SU PAVADĖLIU PATIKRINIMAS:
komandos “GRETA” vykdymas (15 taškų).

Pratimo pradžioje vedlys ir jo šuo užima pagrindinę stovėseną. Vedliui davus komandą “Greta”, šuo su prisegtu pavadėliu turi noriai pajudėti ir džiaugsmingai eiti greta vedlio. Pradėjus pratimą, vedlys su šunimi turi nesustojęs nueiti apie 40 - 50 žingsnių tiesiai, po to apsisukti aplink per kairįjį petį ir po 10 - 15 žingsnių pereiti į bėgimą. Nubėgus 10 -15 žingsnių, staigiai sulėtinti žingsnį ir lėtai praeiti ne mažiau 10 žingsnių. Po to pereiti į normalų žingsnį ir be papildomos teisėjo komandos vedlys su šunimi turi atlikti bent po vieną posūkį į dešinę, į kairę ir aplink per kairįjį petį, o taip pat ir sustojimą. Vedliui sustojus, šuo turi atsisėsti šalia jo be papildomos komandos.

 

PAAIŠKINIMAI:

Kiekvienas pratimas prasideda ir baigiasi pagrindine stovėsena (vedlys ramiai stovi, o šuo sėdi šalia jo prie kairės kojos). Atliekant pratimą, šuns mentė turi nuolat sutapti su vedlio kairės kojos keliu. Šuo negali išbėgti į priekį, nukrypti į šoną ar atsilikti. Jis turi judėti greta vedlio iš kairės pusės. Posūkis “Aplink” daromas per kairįjį petį. Komandą “Greta” vedliui leidžiama duoti tik pradedant judėjimą arba keičiant judėjimo tempą. Vedliui sustojus, šuo turi greitai atsisėsti šalia jo iš kairės pusės be papildomos komandos. Duodamas komandas, vedlys neturi keisti savo pozos, sukiotis, judėti šuns link, jei šuo atsisėdo per toli nuo jo. Atliekant pratimą, laisvai kabantį pavadėlį vedlys laiko kairėje rankoje. Teisėjui nurodžius, vedlys su šunimi turi praeiti pro žmonių grupę, kurią sudaro ne mažiau kaip 4 laisvai judantys asmenys ir bent kartą joje sustoti. Šuns atsilikimas, išbėgimas į priekį, nukrypimas į šoną, o taip pat nedideli vedlio stabčiojimai darant posūkius, laikomi klaidomis.

 

•2.   ŠUNS MOKĖJIMO VAIKŠČIOTI BE PAVADĖLIO PATIKRINIMAS:
komandos “GRETA” vykdymas (15 taškų).

Pratimo pradžioje vedlys ir jo šuo užima pagrindinę stovėseną. Vedliui davus komandą “Greta”, šuo su prisegtu pavadėliu turi noriai pajudėti ir džiaugsmingai eiti greta vedlio. Pagal teisėjo komandą, einančiam šuniui atsegamas pavadėlis. Vedlys kabina pavadėlį per petį arba įsideda jį į kišenę ir su šunimi juda žmonių grupės link. Praeidamas pro juos vedlys trumpam sustoja ir vėl juda toliau. Tik išėjęs iš žmonių grupės, vedlys vėl užima pagrindinę stovėseną ir davęs komandą “Greta”, atlieka pratimą Nr.1, tik jau be pavadėlio. Tuo metu (bet ne tada, kada vedlys eina su šunimi pro žmonių grupę ar joje yra sustojęs) du kartus iššaunama. Į šūvius šuo neturi reaguoti. Jei šuo išsigando šūvių, tai jis nebegali dalyvauti šiame egzamine. Jei šuo agresyviai reaguoja į šūvius, bet vedlio yra kontroliuojamas, tai, gavęs baudos taškus, gali toliau dalyvauti egzamine. Maksimalią taškų sumą gali gauti tik tas šuo, kuris nereagavo į šūvius.

 

PAAIŠKINIMAI:

Šuns reakcijai į šūvius skiriamas labai didelis dėmesys. Šūviai atliekami 5 sek. intervalu 15 m. atstumu nuo vedlio su šunimi. Jei šuo po šūvių pabėga, tai jis nebegali dalyvauti šiame egzamine. Jei teisėjas negali iš kart vienareikšmiškai nustatyti šuns reakcijos šūvius, tai jis turi teisę atlikti dar keletą papildomų šūvių. Reakcijos į šūvį patikrinimas galimas tik atliekant pratimą Nr.2 ( šuns mokėjimo vaikščioti be pavadėlio patikrinimas) ir pratimą Nr.5 (šuns mokėjimo gulėti esant pašaliniams dirgikliams patikrinimas).

 

•3.   ŠUNS MOKĖJIMO ATSISĖSTI VEDLIUI JUDANT PATIKRINIMAS:
komandos “SĖSK” vykdymas (10 taškų ).

 

Pratimo pradžioje vedlys ir jo šuo užima pagrindinę stovėseną. Šuo po praėjusio pratimo atlikimo jau bus be pavadėlio. Vedliui davus komandą “Greta”, šuo be pavadėlio turi noriai pajudėti ir džiaugsmingai eiti greta vedlio. Praėjus apie 10 žingsnių tiesiai, vedlys duoda komandą “Sėsk”. Šuo turi greitai atsisėsti, o vedlys, nekeisdamas judėjimo tempo ir krypties, nesižvalgydamas, turi praeiti apie 30 žingsnių, sustoti ir atsisukti į šunį. Pagal teisėjo nurodymą vedlys grįžta prie šuns ir atsistoja šuns dešinėja pusėje. Šuo turi ramiai sėdėti ir laukti.

 

PAAIŠKINIMAI:

Komandos “Sėsk” nevykdymas, neteisingas įvykdymas, šuns pozos pakeitimas arba sekimas paskui vedlį po komandos, laikoma klaidomis.  

4.   ŠUNS MOKĖJIMO ATSIGULTI VEDLIUI JUDANT PATIKRINIMAS:
komandų “GULK” ir “ATEIK” vykdymas ( 10 taškų ).

Pratimo pradžioje vedlys ir šuo užima pagrindinę stovėseną. Vedliui davus komandą “Greta”, šuo be pavadėlio turi noriai pajudėti ir džiaugsmingai eiti greta vedlio. Praėjus apie 10 žingsnių, vedlys duoda komandą “Gulk”. Šuo turi greitai atsigulti, o vedlys, nekeisdamas judėjimo tempo ir krypties, nesižvalgydamas, turi praeiti apie 30 žingsnių, sustoti ir atsisukti į šunį. Pagal teisėjo nurodymą, vedlys duoda komandą “Ateik”. Šuo turi noriai ir greitai pribėgti prie vedlio ir atsisėsti tiesiai prieš jį. Toliau vedlys duoda komandą  “Greta”, po kurios šuo turi atsisėsti greta vedlio prie kairės kojos.

PAAIŠKINIMAI:

Komandos “Gulk” nevykdymas, neteisingas įvykdymas, šuns pozos pakeitimas arba sekimas paskui vedlį po komandos, laikoma klaidomis.

5.   ŠUNS MOKĖJIMO GULĖTI ESANT PAŠALINIAMS DIRGIKLIAMS PATIKRINIMAS (10 taškų )

Prieš pradedant atlikinėti pratimus antrajam vedliui su šunimi, pirmasis vedlys nuveda savo šunį į šalį per 10 žingsnių. Duoda komandą “Gulk” ir palikęs šunį gulėti nueina 40 žingsnių tiesiai, sustoja ir lieka stovėti atsukęs nugarą savo šuniui, kol antrasis vedlys atliks pratimus Nr.1 ÷ Nr.4. Tik po to, sulaukus teisėjo ženklo, galima grįžti prie savo šuns ir nuvesti jį į šalį.

PAAIŠKINIMAI:

Neramus vedlio elgesys, gręžiojimasis atgal, bandymas parodyti kokius nors ženklus savo šuniui, šuns pozos pakeitimas laikoma klaidomis. Jei šuo atsisėda arba atsistoja, bet nepalieka jam nurodytos vietos, tai jis gauna tik baudos taškus. Jei šuo palieka jam nurodytą vietą ir nutolsta daugiau kaip 3 metrus nuo jos iki tol, kol antrasis vedlys su šunimi atlikinėjo pratimą Nr.2, tai pirmasis šuo gauna 0 taškų. Jei taip atsitiko po to, kai antrasis vedlys spėjo atlikti pratimą Nr.2, tai pirmajam šuniui skiriami baudos taškai. Jei vedliui grįžtant prie gulinčio šuns, šis be komandos pakyla ir eina pasitikti jo, tai vertinimas sumažinimas iki 3 taškų.

Šuo po penkių pratimų nesurinkęs 70% visų taškų sumos (42-jų taškų) nebegali dalyvauti toliau šiame egzamine.

“B” GRUPĖS PRATIMAI

Šuns elgesio patikrinimas miesto sąlygomis

Patikrinimas turi būti atliekamas miesto sąlygomis ( gatvėje, skvere, ar aikštėje ), parenkant vietą taip, kad ir transporto srautas būtų nedidelis, ir tuo pačiu eismui nebūtų trukdoma. Patikrinime dalyvauja tik vedlys su šunimi, teisėjas ir patikrinimo organizatorius. Visi likusieji dalyviai laukia jiems patogioje vietoje. Šis patikrinimas dėl savo specifikos gali užimti daug laiko. Patikrinimo kokybė neturi nukentėti dėl didelio dalyvių skaičiaus, todėl per vieną dieną turi būti patikrinta ne daugiau kaip 12 dalyvių (vedlių su šunimis ). Taškai už atskirus “B” dalies pratimus neskiriami. Lemiamą reikšmę turi teisėjo bendra nuomonė apie šuns elgesį miesto sąlygomis.

1.   ŠUNS MOKĖJIMO VAIKŠČIOTI SU PAVADĖLIU IR NEUTRALAUS ŠUNS ELGESIO PATIKRINIMAS MIESTO SĄLYGOMIS

Pagal teisėjo komandą, vedlys su šunimi turi praeiti šaligatviu nurodytą gatvės atkarpą. Teisėjas seka iš paskos nedaug atsilikęs nuo jų.
Šuo neturi rodyti ypatingo dėmesio praeiviams ar pravažiuojančiam transportui.
Šuo turi eiti greta vedlio, iš kairės pusės su laisvai kabančiu pavadėliu. Einant šaligatviu, vedlį su šunimi iš pradžių aplenkia bėgantis žmogus (teisėjo padėjėjas), o po to ir dviratininkas (teisėjo padėjėjas). Dviratininkas turi aplenkti vedlį iš šuns pusės ir prasilenkdamas paskambinti dviračio skambučiu. Abu aplenkimai turi būti atlikti nedideliu atstumu nuo šuns.
Po šių aplenkimų vedlys atlieka podūkį “Aplink” ir prieina prie iš paskos einančio teisėjo, sveikinasi su juo paduodamas ranką ir kalbasi keletą minučių. Pokalbių metu šuo gali stovėti, sėdėti ar gulėti, svarbiausia, kad šuo elgtųsi ramiai ir neutraliai.

2.   ŠUNS ELGESIO PATIKRINIMAS SUDĖTINGOMIS MIESTO SĄLYGOMIS

Vedlys su šunimi turi judėti intensyviame praeivių sraute. Maršrutas turėtų eiti išilgai tramvajaus ar geležinkelio bėgių, per pėsčiųjų tiltus ir požemines perėjas ir t.t.
Šuo turi sekti savo vedlį ir ryžtingai eiti kartu su juo nekreipdamas dėmesio į praeivius, neįprastus garsus.
Pagal teisėjo komandą, vedlys turi du kartus sustoti. Pirmą kartą sustojęs, vedlys duoda komandą “Sėsk”, o antrą kartą - komanda”Gulk”.
Bet kokiu atveju šuo turi girdėti vedlio komandas ir jas vykdyti. Geriausiai tinkamos vietos atlikti šią patikrinimo dalį, tai judrios aikštės, laukiamosios salės autobusų ir geležinkelio stotys ir t.t…
Pratimo atlikimo metu vedlys su šunimi turi patirti neįprastą šalutinį dirgiklį (pravažiuojantis šalia traukinys ar tramvajus, esant ant pėsčiųjų tilto - pravažiuojantys apačioje traukiniai ir t.t.).

3.   ŠUNS ELGESIO, PRIRIŠUS IR PALIKUS JĮ VIENĄ MIESTO SĄLYGOMIS, PATIKRINIMAS: reakcija į kitus gyvūnus.

Ramioje gatvėje, kurioje nedidelis praeivių ir transporto judėjimas, teisėjo nurodymu vedlys pririša savo šunį ir pasitraukia iš šuns akiračio dviem minutėm.
Šuo gali stovėti, sėdėti ar gulėti.
Vedliui pasišalinus, per 5 m. nuo jo šuns turi praeiti žmogus vesdamas šunį su pavadėliu (teisėjo padėjėjas).
Pririštas šuo, laukdamas vedlio turi elgtis ramiai ir nerodyti jokio agresyvumo (puolimo, lojimo, urzgimo) ramiai praeinančiam žmogui su šunimi.

4.   ŠUNS PAKLUSNUMO MIESTO SĄLYGOMIS PATIKRINIMAS

Ramioje, tuščioje gatvėje vedlys atsega pavadėlį ir leidžia savo šuniui pabėgioti.
Pagal teisėjo komandą , vedlys šaukia savo šunį vardu, duoda komandą “Ateik” ir pribėgusiam šuniui užsega pavadėlį.
Šuo išgirdęs komandą “Ateik” turi greitai grįžti prie vedlio ir ramiai laukti (stovėti ar sėdėti) kol bus prisegtas pavadėlis.
Leidžiama du - tris kartus pakartoti komandą “Ateik”.

PASTABA

Patikrinimo atlikimo vieta ir seka parenkama teisėjo nurodymu.

 

P.S. reikia žiūrėti į papildomus reikalavimus atskirų šunų veislių veisimui. Šis egzaminas yra privalomas norint veisti kai kurių veislių šunis ( pvz.:vokiečių aviganiams).

Rodyk draugams

Komentarai (2) 2012-01-10

Nauja dresūros grupė!

Nauja sausio mėnesio dresūros grupė pradeda užsiėmimus! Laukiame mažų ir didelių, jaunų ir vyresnių mokinių. O kad nesušaltumėte pamokėlėse siūlome Jums aprengti trumpaplaukius augintinius bei pasirūpinti karšta arbata, kuria galėsite mėgautis pertraukėlių metu. Neturintiems - arbata vaišiname mes.:)

Kontaktai:
mob.: 864817953
el.p.: dresuravln@gmail.com
Pilaitės aikštelė, Vilnius

www.lordziomokykla.weebly.com,www.wix.com/sunumokykla/dresura

Rodyk draugams

Rašyk komentarą 2012-01-09

Sveiki!

Skaityti toliau [...]

Rodyk draugams

Rašyk komentarą 2012-01-09

Senesni įrašai


Draugai

Nauji įrašai

Temos

Nauji komentarai